Aktuellt

Ungdomsrabatt

Enligt styrelsebeslut upphör ungdomsrabatten att gälla från och med 2016-10-01. Befintliga kontrakt med ungdomsrabatt forsätter att gälla enligt tidigare beslut.

Hyreshöjning 2017

Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen gäller följande hyreshöjning för 2017: Hyran för lägenhet höjs med 0,88 % fr o m 1 Maj 2017. Du kan själv räkna ut kommande månadshyror genom att multiplicera din ”gamla” hyra med 1,0088.  

Translate »