God man och förvaltare

Om du har svårt att själv sköta din ekonomi, bevaka dina rättigheter och intressen, kan du få hjälp av en god man eller förvaltare.

Här är några exempel på vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dig med:

  • Betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera, sanera skulder, omplacera tillgångar.
  • Ansöka om bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, bevaka rätt i dödsbo, företräda dig vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare och vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd och vid överklagande av ett beslut.    
  • Ha regelbundna kontakter med dig och boendet du bor på, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera.
  • Ta initiativ till förbättringar och uppmärksamma dina behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet med mera.

Det innebär däremot inte att den gode mannen eller förvaltaren själv ska sköta om och vårda dig eller handla. Den gode mannen ska däremot se till att någon annan sköter detta.

Ibland behövs läkarintyg
Om den som behöver en god man inte kan uttrycka sin mening, behövs det ett läkarintyg som styrker detta, samt personens behov av god man.

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-09

Kontaktinformation

Ensamkommande flyktingbarn
Just nu söker vi gode män till de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna. Kontakta Överförmyndarkontoret.
Överförmyndarkontor
Överförmyndarnämndens expedition har telefontid vardagar
kl 9-10, tel 060-19 10 00 växel
Adress: Sundsvalls kommun,
Överförmyndarkontoret,
851 85 Sundsvall