Interna styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument.
Kf = Kommunfullmäktige, Ks = Kommunstyrelse, Pou = Personal- och organisationsutskott, Sn = Socialnämnd , Bom = Bygg- och miljönämnden, Tn = Tekniska nämnden

Dokument

Antaget

Beredande nämnd

     

Arbetsmiljö och personal

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy för Ånge kommunPDF (pdf, 26 kB) Kf 2007 Kommunstyrelse      
Handlingsplan för hot och våld mot förtroendeman och tjänstemanPDF (pdf, 92.8 kB) Kf 2010 Kommunstyrelse      
Handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserierPDF (pdf, 104.2 kB) Kf 2006 Kommunstyrelse      
Handlingsprogram - friskvårdPDF (pdf, 190.9 kB) Ks 2007 Kommunstyrelse      
Handlingsprogram - missbrukPDF (pdf, 30.7 kB) Ks 2007 Kommunstyrelse      
Jämställdhetsplan 2011-2013PDF (pdf, 2.5 MB) Kf 2011 Kommunstyrelse      
Jämställdhetspolicy för anställda i Ånge kommunPDF (pdf, 81.9 kB) Kf, Pou 2005 Kommunstyrelse      
LönepolicyPDF (pdf, 36.1 kB) Kf 2003 Kommunstyrelse      
Policy för ledarskap och medarbetarskap i Ånge kommun - En kommun att trivas och utvecklas iPDF (pdf, 15.3 kB) Kf 2003 Kommunstyrelse      
Policy mot mutor, för anställda och förtroendevalda i Ånge kommun och de kommunala bolagenPDF (pdf, 64.7 kB) Kf 2013 Kommunfullmäktige      
Riktlinjer för bisyssla i Ånge kommunPDF (pdf, 2 MB) Ks 2012 Kommunstyrelse      
ResepolicyPDF (pdf, 40.7 kB) Kf 2008 Kommunstyrelse      
Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets-PDF (pdf, 137.5 kB) Ks 2014 Kommunstyrelsen      
förändringar PDF (pdf, 2.8 MB) Ks 2004 Kommunstyrelse      
Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolagPDF (pdf, 446.2 kB) Kf 2014 Kommunstyrelsen      

Information och kommunikation

 

 

 

 

 

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med riktlinjer för information och kommunikationPDF (pdf, 36.8 kB) Kf 2007 Kommunstyrelse      
Riktlinjer för sponsringPDF (pdf, 20.1 kB) 2000        
Strategi och riktlinjer för sociala mediaPDF (pdf, 50.2 kB) Chefsgruppen 2011        
Ånge kommuns och de kommunala bolagens riktlinjer för kontakter med massmediaPDF (pdf, 75.8 kB) 2006        

Intern kontroll

 

 

 

 

 

Intern kontroll - systematisk styrning och ledning kommunstyrelsenPDF (pdf, 49 kB) Ks 2011 Kommunstyrelse      
Intern kontroll - systematisk styrning och ledning socialnämndenPDF (pdf, 46.2 kB) Sn 2009 Socialnämnd      
Intern kontroll - systematisk styrning och ledning bygg- och miljönämndenPDF (pdf, 37.9 kB) Bom 2010 Bygg- och miljönämnden      
Internkontrollplan 2011 Tekniska nämndenPDF (pdf, 336.1 kB) Tn 2011 Tekniska nämnden      
Internkontroll - systematisk styrning och ledning humanistiska nämnden   Humanistisk nämnd      

IT och telefoni

 

 

 

 

 

IT-strategi 2003PDF (pdf, 98.9 kB) Ks 2002 Kommunstyrelse      
InformationssäkerhetspolicyPDF (pdf, 53.8 kB) Kf 2009 Kommunstyrelse      
Policy för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelsePDF (pdf, 53.4 kB) Ks 2000 Kommunstyrelse      

Kvalitet

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy - systematisk styrning och ledningPDF (pdf, 21.5 kB) Kf 2007 Kommunstyrelse      

Säkerhet och beredskap

 

 

 

 

 

Policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommunPDF (pdf, 101 kB) Kf 2003 Kommunstyrelse      

Trafik

 

 

 

 

 

Handlingsprogram - trafiksäkerhetPDF (pdf, 43.9 kB) Ks 2009 Kommunstyrelse      

Upphandling

 

 

 

 

 

Policy upphandling och inköpPDF (pdf, 44.3 kB) Kf 2009 Kommunstyrelse      
Riktlinjer för upphandling och inköpPDF (pdf, 68.1 kB) Ks 2015 Kommunstyrelse      

Skicka meddelande till sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-11-05