Renovering av tak på Ljungandalens Bad & Sport

4 januari, 2023

Reparation av tak på Ljungandalens Bad & Sport

Vecka 2 påbörjas reparationen av skada i taket ovanför gymnastikhallen på Ljungandalens Bad & Sport. Reparationen beräknas vara klar den 28 februari. Arbetet kommer inte att påverka verksamheten i lokalerna.

Upphandling av leverantör enligt LOU* är klar och avtal med utförare är skrivet. Direkt efter julhelgerna sätter arbetet igång med den efterlängtade reparationen av badhustaket. Reparationen sker utifrån, det vill säga från taket, och kommer inte att påverka de skolor och föreningar som nyttjar hallen.

– Vi vet att det finns en oro över att fukten som trängt in har påverkat materialet och skapat ytterligare skada inomhus. Vi kommer att utföra besiktningar för att säkerställa att så inte är fallet och eventuella problem kommer att åtgärdas, berättar Patrik Jonasson, VD på ÅFA.

I samband med reparationen kommer även solfångare, som idag är monterade på taket, att tas ner.

– Solfångarna har varit urkopplade sedan 90-talet. Vi gör löpande underhåll av taket minst två gånger per år och solfångarna samlar löv och is som betyder mer fukt. Genom att ta bort dessa förenklar vi skottning och förebygger ytterligare för framtida skador, avslutar Patrik Jonasson.

* Lagen om offentlig upphandling