Ungdomsrabatt

Enligt styrelsebeslut upphör ungdomsrabatten att gälla från och med 2016-10-01.

Befintliga kontrakt med ungdomsrabatt forsätter att gälla enligt tidigare beslut.

Translate »