Logotyp för Ånge Fastigheter

Ny förskoleby i Ånge står klar till sommaren

I början av juni beräknas den nya förskolan stå besiktningsklar på Åsgatan i Ånge och kan under sommaren välkomna förskolebarn till nya och ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet.

Nya förskolan i Ånge

ÅFA bygger på uppdrag av Ånge kommun en ny förskoleby i Ånge. Den nybyggda förskolan innebär bättre pedagogiska möjligheter och en yta som är 370 kvm större än dagens verksamhetslokaler.
Efter att ha övervägt flera konceptlösningar föll valet på en förskolemodell framtagen i Sundsvalls kommun. Anledningen är att modellen är beprövad; den har förbättrats och förfinats genom erfarenhet samt att produktionstiden och kostnaden blir lättare att bedöma.

– Vi har haft ett jättebra och konstruktivt samarbete med Ånge kommun och personalen i förskoleverksamheten. Vi har gjort justeringar i modellen som ska passa våra förutsättningar, säger Patrik Jonasson, VD på ÅFA.

– Ambitionen är att förskolan ska vara hållbar, både i byggprocessen och i det slutliga utförandet. Bland annat kommer solceller på taket att producera hela årsbehovet av el.

Föräldrar, personal och barnen kan vänta sig en mer ändamålsenlig förskola med väl anpassade lokaler och utemiljöer. Ett tillagningskök med kökspersonal på plats frigör tid för pedagoger.
Kommuninvest står som långivare till satsningen och ser att förskoleverksamheten kan stärkas på flera sätt. Bland annat med ett tydligt fokus på undervisning och lärande, tidig identifiering av barn med särskilda behov och bättre möjligheter att koordinera och leda verksamheten. Man ser att satsningen kan skapa en likvärdig förskola och ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. I förlängningen ska detta bidra till att höja skolresultaten och ge barnen bättre förutsättningar senare i livet.

– Det är första gången på 15 år som en ny förskola byggs i Ånge kommun och vi gör det med fokus på likvärdighet, det vill säga att skapa förutsättning för alla barn utifrån deras behov. De nya lokalerna och den stora utemiljön fokuserar på undervisning och lärande vilket skapar nya möjligheter för verksamheten och en bra start för barnen, berättar Mattias Robertsson-Bly, kommunchef i Ånge kommun.

Sociala insatser som främjar ett socialt hållbart samhälle

Kommuninvest har beviljat ÅFA ”Lån för Social Hållbarhet” för förskoleinvesteringen på cirka 65 miljoner kr, vilket är den totala investeringen. Lånet är till för kommuner och regioner – inklusive allmännyttiga bostadsbolag – som vill utveckla, stärka och synliggöra hållbarhet för sociala behov och utmaningar. Lånen finansierar fysiska investeringar enskilt eller i kombination med sociala insatser som främjar ett socialt hållbart samhälle.

– Ånge har i sin ansökan visat hur man vill försöka ta sig an några av sina viktigare sociala utmaningar via en ambitiös satsning på barnen och den nya förskolan. Det ska bli spännande att se hur detta utvecklas, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

– Det är glädjande att Kommuninvest ser och förstår Ånge kommuns intentioner, vilket gör det möjligt för oss att få det här uppdraget och vara en viktig del av samhällsutvecklingen, säger Patrik Jonasson.

När förskolan står klar tecknas ett hyreskontrakt med Ånge kommun som sträcker sig över arton år.

Ånges nya förskoleby

  • 2 våningar
  • 8 avdelningar
  • 160 barn
  • Produktionskök
  • Egen solcellsanläggning
  • Entreprenör: Ellextre Entreprenad AB
  • Byggstart: Mars 2022
  • Besiktningsklart: 1 juni 2023
  • Inflyttning: Sommaren 2023

Fakta om byggnationen

Skolan uppförs i trä med betongbjälklag med fasad i rött tegel och trä. Solceller monteras på taket med en produktion som motsvarar hela förskolans årsbehov av el. I huset finns ett bra tillagningskök med stor kapacitet. Uppvärmningen sker med fjärrvärme som kopplas till ett golvvärmesystem. Ventilationen är väl tilltagen och ett sprinklersystem för högsta säkerhetsnivå installeras. Det möjliggör även öppnare ytor.

Byggnation av nya förskolan i Ånge

Juni 2022

Byggnation av nya förskolan i Ånge

Augusti 2022

Byggnation av nya förskolan i Ånge

September 2022