Välkommen till Ånge Fastighets & Industri AB

ÅFA är Ånges kommunala fastighetsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av lägenheter i ett flertal områden inom kommunen. Vi har allt från små ettor till större lägenheter. Vår ambition är att kontinuerligt effektivisera och förbättra vårt ägande och vår förvaltning till nytta och glädje för våra hyresgäster. Det gäller både bostäder och lokaler. Vårt övergripande mål är att ha nöjda kunder. Ett mål som finns med oss i allt vi gör dagligen.

Kommunen består av ett antal samhällen och ett stort antal levande byar. Var och en med sin speciella historia och identitet. Är du intresserad av boende i Ånge kommun?
Bostadslägenheter finns i de större byarna och tätorterna.
Vilken ort du än väljer som din bostadsort så har du nära till natur och en aktiv fritid.
Bra tågförbindelser mellan Sundsvall och Östersund ger goda möjligheter att pendla till arbetet.
Verksamhetslokaler för företag och för kommunens verksamheter inom skola och omsorg finns också i bolagets fastighetsbestånd.

Ungdomsrabatt

Enligt styrelsebeslut upphör ungdomsrabatten att gälla från och med 2016-10-01. Befintliga kontrakt med ungdomsrabatt forsätter att gälla enligt tidigare beslut.

Hyreshöjning 2018

Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen gäller följande hyreshöjning för 2018: Hyran för lägenhet höjs med 0,85 % fr o m 1 April 2018. Du kan själv räkna ut kommande månadshyror genom att multiplicera din ”gamla” hyra med 1,0085.  

Translate »