Logotyp för Ånge Fastigheter

Tillgänglighetsredogörelse

Ånge fastighets & industri AB står bakom webbplatsen www.afaange.se Länk till annan webbplats..

Den här sidan beskriver hur Ånge fastighets & industri AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Ånge fastighets & industri AB digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare och oberoende av vilka eventuella hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.afaange.se Länk till annan webbplats. som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller genom att skicka att skicka e-post till afa@afaange.se

Du kan alltid kontakta oss med frågor på följande sätt:

  • Ring växeln på telefonnummer 0690-250 381 och beskriv din fråga så hjälper de dig vidare till rätt person.
  • Skicka e-post till afa@afaange.se och beskriv din fråga så får du hjälp att komma vidare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på adressen afa@afaange.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB har gjort en oberoende granskning av www.afaange.se Länk till annan webbplats.. Senaste bedömningen gjordes den 1 September 2023. Testningen är gjord med dessa verktyg.

  • Publiceringsveryktyget Sitevision inkluderar valideringskontroll som är baserat på AXE.
  • Stickprovskontroll med Google Lighthouse.
  • Egen manuell kontroll.

Webbplatsen publicerades den 1 September 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 September 2023.