Logotyp för Ånge Fastigheter

ÅFA förvärvar fastighet i Fränsta

ÅFA köper fastigheten med de byggnader – som inrymmer Furubacken, särskilt boende, Fränsta Vårdcentral samt Apoteket i Fränsta. Säljare är Region Västernorrland.

ÅFA förvärvar Furubacken i Fränsta

– Det här är en bra lösning, säger Patrik Jonasson, VD på ÅFA.

– Fastigheten innehåller samhällsviktiga funktioner och den ligger i omedelbar närhet till vårt övriga fastighetsbestånd i Fränsta. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med hyresgästerna. Det finns även lediga lokaler där vi vill välkomna fler hyresgäster med passande verksamhet.

ÅFA får tillträde till fastigheten i juni och köpet är villkorat med att nödvändiga
politiska beslut fattas i både Ånge kommun (som ÅFAs ägare) och i Region
Västernorrland.