Logotyp för Ånge Fastigheter

Nya hyror 2023

ÅFA och Hyresgästföreningen Region Norrland har kommit överens om nya hyror för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024.

Exempelbild

Hyrorna för ÅFAs lägenheter höjs från och med 1 april med 4,2%. Den nya hyran debiteras på hyresavin för maj och framåt.

Beloppet på hyresavin för maj kommer även att innehålla den retroaktiva
höjningen för april.

Hyrorna för parkeringsplatser och garage höjs även de med 4,2%.
Höjningen kommer hanteras på samma sätt som för lägenheter.

Vid frågor vänligen kontakta uthyrningen eller ekonomiavdelningen på
0690-250 390, 0690-250 386