Logotyp för Ånge Fastigheter

Hyreshöjning 2024

Ånge Fastighets- och Industri AB, ÅFA och Hyresgästföreningen Region Norr har förhandlat årets hyresjustering för ÅFA:s bostadslägenheter. En överenskommelse träffades 2024 02 20. Överenskommelsen innebär att hyrorna för bostäder höjs enligt nedan:

nycklar

Bostäder

Lägenheter där uppvärmning ingår i hyran höjs med: 5,3%
Lägenheter med kallhyra höjs med 4,4%
Lägenheter där uppvärmning och hushållsel ingår i hyran höjs med 5,6%

Övriga hyresobjekt

Parkeringsplatser höjs från 203 kr/mån till 220 kr/mån
Carportar höjs från 255kr/mån till 275kr/mån
Kallgarage höjs från 307kr/mån till 335kr /mån
Varmgarage höjs från 412kr/mån till 455kr/mån


Alla hyreshöjningar gäller från och med 1 april 2024


Vid frågor är ni välkomna att kontakt oss

Uthyrning: 0690-250 390
Ekonomi: 0690- 250 386