Logotyp för Ånge Fastigheter

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn är fastställd av ÅFAs styrelse och ska tillgodose ÅFAs ägardirektiv och affärsidé.


Grundkrav för att få hyra lägenhet

 • Du är minst 18 år
 • Du har svenskt personnummer
 • Du har ingen betalningsanmärkning, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd
 • Du har ingen störning eller skuld till ÅFA
 • Du som har hyresavtalet ska också vara den som bor i lägenheten
 • Du får bara ha ett förstahandskontrakt
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas:
 • lön, pension eller företagarinkomst
 • a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
 • kapitalinkomst och likvida medel på bankkonto – räntor eller avkastning på kapitel räknad som inkomst
 • barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
 • etableringsersättning
 • studiemedel
 • försörjningsstöd

När du hyr en lägenhet av ÅFA ska du från första hyresdagen ha en hemförsäkring.
Vi tar kreditupplysning innan nytt kontrakt.

Begränsning av antal boende i en och samma lägenhet

ÅFA har regler för hur många personer som får bo i en och samma lägenhet, max antal vuxna och barn:

 • Ett rum och kök maximalt 3 personer
 • Två rum och kök maximalt 4 personer
 • Tre rum och kök maximalt 6 personer
 • Fyra rum och kök maximalt 8 personer

Vanlig uthyrning

Alla lediga lägenheter finns i minst sju dagar på hemsidan. Sedan erbjuds kontrakt till sökande med högst köpoäng.

Köpoäng

Efter registrering på ÅFAs hemsida får sökande 1 poäng per dag. För att inte tappa köpoängen behöver man logga in på Mina Sidor minst var sjätte månad. Man kan registrera sig från den dag man fyllt 18 år. När kontrakt har skrivits nollställs köpoängen. För lägenhetsbyte krävs ny registrering på Mina Sidor.

Arbetsinflyttare får 1 500 extra köpoäng som är giltiga i sex månader. För att få de extra köpoängen har du fått en ny prov- eller tillsvidareanställning i Ånge kommun och är folkbokförd utanför Ånge kommun sedan minst ett år. En kopia på anställningsavtalet laddas upp på Mina Sidor och meddelar ÅFA att ni vill aktivera era 1 500 köpoäng senast sex månader efter att tjänsten startat.
Du kan maximalt söka tre lägenheter samtidigt. Om du inte svarar på två lägenhetserbjudanden spärras du i 30 dagar från att söka lägenhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte. Den som ska flytta kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta godkänns om den som fått lägenheten vill flytta in tidigare.
Vid dödsfall eller flytt till särskilt boende gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Senior 55+ | Senior 65+

Lägenheter för personer som är 55 år eller äldre utan barn som bor stadigvarande hemma, det räcker att en i hushållet är över 55 år.

Kontrakt för kommunens verksamheter

ÅFA hyr ut ett antal lägenheter till Ånge kommun. Kontrakten fördelas av kommunen och ÅFA godkänner andrahandshyresgästen. Lägenheterna publiceras inte på vår hemsida.

Studentförtur

Grundkrav för att få studentförtur:

 • Du är antagen för heltidsstudier vid Bobergsgymnasiet i Ånge. Antagningsbesked eller resultatintyg laddas upp på Mina sidor innan ansökan om lägenhet
 • Är du under 18 år är det vårdnadshavare som hyr lägenheten
 • Du har ingen störning eller skuld till ÅFA
 • Du har ingen betalningsanmärkning, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd

Uppsägningstiden för en lägenhet med studentförtur är tre månader.

Kontroller

ÅFA kan komma att kontrollera att regler följs.

Uthyrningspolicyn Giltig fr.o.m. 2023-09-29