Logotyp för Ånge Fastigheter

Vår organisation

ÅFA är Ånge kommuns allmänyttiga bostadsbolag och ägs till 100% av Ånge Kommun.

ÅFA är Ånges kommunala fastighetsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av lägenheter i ett flertal områden inom kommunen. Vi har lägenheter i varierande storlekar. ÅFA har även kommunala och kommersiella lokaler. Vår ambition är att kontinuerligt effektivisera och förbättra vårt ägande och vår förvaltning till nytta och glädje för våra hyresgäster. Ett övergripande mål är att ha nöjda kunder.

Styrelse

ÅFAs styrelse består av 10 st politiker samt 2 arbetstagarrepresentanter och sammanträder 5 gånger per år.


Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO, Camilla Eriksson, kan du kontakta på dataskyddsombud@sundsvall.se eller Mobiltelefon: 072-146 51 19