Logotyp för Ånge Fastigheter

Information till leverantörer och entrepenörer

När ni som entrepenörer och leverantörer ska fakturera oss kan du göra det på olika sätt. Vi ser gärna att ni använder digitala fakturor i första hand.

Fakturareferens

Fakturan ska alltid vara märkt med aktuell referens/beställare.

Fakturaadress

Fullständig faktura ska vara utställd till fakturaadressen nedan.

Ånge Fastighets- och Industri AB
Box 5
841 21 Ånge

Organisationsnummer

556040-4971 (innehar F-skattsedel)

ÅFA mottar fakturor enligt följande:

Alternativ 1, EDI/Svefaktura:

Ånge Fastighets & Industri AB 556040-4971
GLN 7340109102162 (Svefaktura-format)
VAN-Operatör Tieto Sverige

Alternativ 2, PEPPOL:

PEPPOL (0007:5560404971)

Alternativ 3, PDF-Faktura:

via e-post till adress: faktura@afaange.se

Faktura ska skickas i PDF-format med en PDF per faktura och meddelande. Bilagor som t ex underlag eller arbetsorder skall vara infogade i samma PDF-fil som fakturan med fakturan först i filen. Varje PDF-fil måste ha ett unikt namn.

Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller är i felaktigt format kommer att returneras.
Denna e-post tar endast emot fakturor och hanteras helt automatiskt, e-post läses alltså inte varför inga meddelanden kan lämnas här.

Följande information ska finnas på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • ÅFAs referensnummer, ordernummer samt beställare och i vissa fall projektnummer.
 • Leverantörens referens
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförandet i fallande ordning.
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.

Referensnummer

Fakturan ska märkas med vårt konto och resultatenhet. Exempel på referensmärkning kan vara ANNAHN (Beställarens tre första i förnamn och tre första i efternamn)

Skickar ni e-faktura ska referensen stå i fältet Referenskod.

Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer

Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas för rättelse.


Vid frågor kontakta vår ekonomiavdelning via epost annika.ahnstrom@afaange.se eller telefon 0690-250 386.