Logotyp för Ånge Fastigheter

Byte av lägenhet

Vid byte inom ÅFA gäller en månads uppsägningstid på din nuvarande lägenhet.

Förkortning av uppsägningstiden medges endast om din lägenhet får ny hyresgäst före uppsägningstidens utgång.

Byte av lägenhet får inte ske om du har störningar eller skulder hos ÅFA.

Innan vi godkänner bytet görs en förbesiktning av din nuvarande lägenhet. Om det finns skador i lägenheten som du själv ska stå för ska dessa vara betalda innan bytet godkänns.

Köpoäng

När kontrakt har skrivits nollställs köpoängen. För lägenhetsbyte krävs ny registrering på Mina Sidor.