Logotyp för Ånge Fastigheter

Trygghet

Förhoppningsvis upplever du det tryggt att bo i ett flerfamiljshus. Ibland uppstår störningar och här nedan kan du läsa mer om vad du kan göra och tänka på.

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla.

Förhoppningsvis känns det tryggt att bo i ett flerfamiljshus, eftersom du har människor omkring dig. Men det är viktigt att tänka på att människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om.

En del är kvällsmänniskor, medan andra går upp tidigt. För att fungera tillsammans och trivas krävs det att du tar hänsyn till andra, både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Vi vill att du skall trivas och för att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn, detta gäller i lägenheten, gemensamma utrymmen som t ex trappa, hiss och tvättstuga.

ÅFA ser allvarligt på störningar, den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Nattetid bör du ta extra hänsyn så att grannarna inte blir störda.

Exempel på störningar kan vara:

  • Någon spelar musik på mycket hög volym.
  • Högljudda fester.
  • En hund skäller högt och länge.
  • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen efter kl 22.00.
  • Någon använder tvättmaskin nattetid.

Störningar kvällstid

Vi har ett journummer som går att ringa efter klockan 16.00, om du blir störd kvällar och nätter samt helgdagar, ring omedelbart på tfn. 070-328 75 14 så vi kan åka ut och dokumentera situationen.

Störningar dagtid

Om Du blir störd under dagtid – kontakta ÅFA på telefon 0690-250 381.