Logotyp för Ånge Fastigheter

Systematisk hyressättning.

Syftet med systematisk hyressättning är att nå en mer rättvis och riktig hyra. Med det menar vi att hyran ska avspegla gemensamma värderingar av vad som är god kvalitet i bostaden och i området den ligger i.

Systematisk hyressättning = Rätt Hyra

Sedan hösten 2018 har vi inventerat våra boenden och dessa har poängsatts utifrån olika aspekter som exempelvis lägenhetstyp, golvstandard och hiss. Hyresgästföreningen har därefter godkänt resultatet.

Vad är Rätt Hyra?

Rätt Hyra är en hyressättningsmodell som räknar fram hyran likvärdigt för alla lägenheter hos ÅFA. Grundprincipen med Rätt Hyra är att det finns ett egenskaper som ligger till grund för din hyra. Egenskaperna som vi tittar på är samma i alla våra hyresrätter. Exempel på egenskaper är; antal kvadratmeter, närhet till centrum och servicefunktioner, kakel och klinker i badrum, tillgång till hiss med mera.

Vilka egenskaper poängsätts när man sätter Rätt Hyra?

Egenskaperna är indelade i tre block som väger olika tungt:

  • Lägenhetstyp och antal kvadratmeter ca 70%
  • Fastighetens egenskaper ca 25%
  • Lägenhetens egenskaper ca 5%.

Varför har ÅFA tagit fram en modell för hyressättning?

Vi vill helt enkelt att alla som bor hos oss ska ha en likvärdig och rätt hyra. Det blir tydligt både för oss och för våra hyresgäster hur hyran är uppbyggd och vad den består av.

Vad är skillnaden mellan förra hyressättningen och nu?

Skillnaden är att nu har vi en modell med samma egenskaper som ska påverka hyran för alla våra lägenheter. Tidigare har vi haft olika hyressättning beroende på vilket årtal som huset var byggt.

Har vi något exempel på vad som blir skillnad med Rätt Hyra?

Exempel A) Tänk dig två lika stora lägenheter som har samma hyra men olika standard. Den ena har trägolv, hiss och ligger nära centrum. Den andra har plastmatta, saknar hiss och har 10 minuters promenad till närmaste busshållplats. Med Rätt hyra så kommer lägenheten med trägolv och nära centrum att ha något högre hyra.

Exempel B) Tänk dig två lägenheter i samma hus. En har nytt badrum med kakel och klinker och en har ett gammalt med väggmatta och plastgolv. Ska de ha samma hyra? Nej med Rätt hyra så får den med kakel och klinker något högre hyra.

Hur förhåller sig Rätt Hyra till de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kommer att fortsätta precis som tidigare.

Vad händer ifall hyresgäster hör av sig och säger att det är felaktiga uppgifter om de egenskaper som vi har i deras bostad?

Om felaktiga uppgifter skulle upptäckas korrigeras de löpande.

Vad händer i de fall nuvarande hyra är högre än Rätt Hyra?

Då blir höjningen antingen lägre än den generella höjningen eller så blir det ingen höjning alls. Gör vi standardhöjande åtgärder i en sådan lägenhet så blir det ingen hyreshöjning.

Varför har kommunala bostadsbolag i Västernorrland tagit fram modellen tillsammans?

Att alla kommunala bostadsbolag i Västernorrland står bakom modellen tycker vi är bra. Det betyder att oberoende av ort kommer hyran bedömas på lika grunder.

Är det här samma sak som marknadshyror?

Nej. Marknadshyra är när en fastighetsägare får ta betalt för vad som helst för en lägenhet, utan förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det skulle kunna betyda att vid bostadsbrist skulle bara de som har mest pengar ha råd med en lägenhet. Så fungerar inte en allmännytta som ÅFA.

Rätt Hyra innebär att ÅFAs hyror blir justerade baserat på vilka egenskaper en lägenhet har. Detta för att alla våra lägenheter hyressätts på samma sätt.