Logotyp för Ånge Fastigheter

Brandsäkerhet

För allas säkerhet har du och vi ett gemensamt ansvar för brandsäkerheten. Här kan du läsa om vilka regler som ska följas och bra tips för att undvika brand.

Trapphus

Trapphuset fungerar som utrymningsväg vid brand och är en viktig väg in och ut för sjuktransporter. Det är därför inte tillåtet att förvara barnvagnar, pulkor, rullatorer, cyklar eller annat i trapphusen och entréerna.

Kolla brandvarnaren med jämna mellanrum.

För allas säkerhet har alla lägenheter en brandvarnare. Om din brandvarnare piper en gång och sedan är tyst en längre stund innan nästa pip så betyder det att batteriet
i brandvarnaren håller på att ta slut. Antingen byter du själv batteriet eller kontaktar felanmälan så kommer fastighetsskötaren och byter ditt batteri. Vissa lägenheter har
brandvarnare med inbyggda batterier.
Du kan testa din brandvarnare genom att hålla in testknappen. Om batteriet och högtalaren fungerar ska den börja pipa.

Gör så här för att byta batteri i din brandvarnare:
Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida den åt höger. Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit det nya. När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i skåran. Vrid åt vänster tills den sitter fast igen. Testa så att det fungerar genom att hålla inne testknappen.

Sätt att undvika brand på

  • Ha uppsyn över levande ljus.
  • Starta inte hushållsmaskiner när du inte är hemma.
  • Kolla att du stängt av spisen innan du lämnar hemmet.
  • Rengör köksfläkten.
  • Ställ inte saker i trapphuset.
  • Ladda inte telefoner på nätterna.
  • Koppla ur laddare när du inte använder dem.