Logotyp för Ånge Fastigheter

Värme och temperatur

Genom att hålla temperaturen på en rimlig nivå hjälps vi åt att sänka energiförbrukningen och vara snälla mot miljön.

Värme och temperatur

Precis som andra fastighetsföretag strävar vi efter att sänka vår gemensamma energiförbrukning till en rimlig och miljövänlig nivå. Vår standard för inomhustemperatur ligger på 20-21 °C för vanligt boende. Gör en felanmälan om temperaturen i din lägenhet inte ligger inom dessa angivna värden.

Termostatventilens verkan

På era radiatorer sitter en termostatventil som reglerar varmvattenflödet till era radiatorer. Termostatventilen stryper flödet när det blir för varmt i rummet dvs. 21°C . Detta moment kan få elementen att kännas kalla och det indikerar på att det rummet har nog med temperatur.

Extra element

Vid användning av extra element kommer temperaturen förmodligen överstiga temperaturen som radiatorventilens termostat är inställd på.  Radiatorerna kommer då att bli kalla vilket innebär att Er lägenhet endast kommer öka lite i temperatur.

Vid temperaturövergång

När temperaturen går ifrån väldigt kallt till ett milt klimat kan känslan av lite kyla kännas i lägenheterna.

Blockera inte elementen

Man ska undvika att blockera sina element för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Om man blockerar elementen med till exempel en soffa, kan den varma luften inte ta sig ut till resterande delar av rummet. Detta kan sänka er inomhustemperatur kraftigt.