Logotyp för Ånge Fastigheter

TV och internet

Samtliga av ÅFAs lägenheter är anslutna till Servanets fibernät.

Servanet är det lokala fibernätet som levererar internet i ÅFAs fastigheter. I hyran ingång nätavtal och grundtjänst om 2 Mbit/s och ett tv-paket från Allente med 15 tv-kanaler. I lägenheten finns en tv-box från Allente.

För att använda tjänsterna behöver du tecka ett kostnadsfritt nätavtal/grundtjänst.

Om du behöver hjälp med din tv-box så är det Allente du skall vända dig till.

Ta kontakt med Allentes kundtjänst på telefonnummer 08–52 50 81 06 vid problem med ljud och bild eller övriga tekniska problem.

Vid kontakt med Allentes kundtjänst behöver kort- och boxnummer uppges.