Logotyp för Ånge Fastigheter

Parkering

Ansök om egen bilplats.

Parkering ingår inte i hyran. Du kan se lediga bilplatser och ansöka om en egen parkeringsplats under Hyresledigt.

Snöskottning och sandning

Du som hyr en parkeringsplats ansvarar för snöskottning och sandning av din plats.

Elbilsladdare

I dagsläget har vi inga elbilsladdare vid våra fastigheter. Vi planerar att installera elbilsladdare med början där störst efterfrågan finns.

Besöksparkering

I de fall besöksparkering finns i anslutning till ditt boende är dina besökare välkomna att använda dessa. Ta för vana att titta på skyltningen och följ de regler som dessa anger.