Logotyp för Ånge Fastigheter

Trapphus och hiss

Trapphus och hiss är gemensamma utrymmen, därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla dessa rena och trygga.

Tänk på brandrisken

Trapphuset fungerar som utrymningsväg vid brand och är en viktig väg in och ut för sjuktransporter. Det är därför inte tillåtet att förvara barnvagnar, pulkor, rullatorer, cyklar eller annat i trapphusen och entréerna.

Städning av trapphus

Trapphus och gemensamma utrymmen skall vara städade så att de ger ett rent och välvårdat intryck. Städning i trapphus och hiss utförs varje vecka av ÅFA.

Håll entrédörren stängd

Risken för skadegörelse och inbrott minskar om alla boende hjälps åt med att hålla entrédörren stängd. Då blir det betydligt svårare för utomstående att ta sig in.

Hissar

Om du upptäcker något fel på hissen ring ÅFA på 0690-250 381 (dagtid) eller 070-328 75 14 (jour kvällstid).