Logotyp för Ånge Fastigheter

Trivsel

Om alla hjälps åt att hålla trivseln hög så skapar vi en trevlig boendemiljö. Nedan hittar du riktlinjer och regler som ska hjälpa till att bidra till detta.

Rökning

Om du röker på balkongen tänk på att röken alltid sprider sig - så visa hänsyn. Kom även ihåg att det är förbjudet att kasta ut fimpar på gården. Rök ej i entréer eller andra gemensamma utrymmen.

Pool och studsmatta

På grund av säkerhets- och ansvarsfrågor får studsmatta och pool ej sättas upp på ÅFAs mark.

Husdjur

Håll dina husdjur kopplade utomhus. Plocka upp efter dina husdjur när de uträttat sina behov.

Matning av fåglar

Visst är det trevligt med fågelkvitter på morgnarna. Men tyvärr skräpar fåglarna också ner balkonger och fågelmaten drar till sig skadedjur i form av möss och råttor. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar inom ÅFAs områden.

Snöröjning och halka

Entréer hålls snö- och isfria. Halkbekämpning utförs i samband med snöröjning eller då risk för halka föreligger.

Grillning

Det är inte tillåtet att använda en kol- eller gasolgrill på din balkong. Gnistor från grillen kan blåsa iväg eller grillen kan välta vilket kan orsaka brand.

Om du vill grilla på balkongen är alternativet att använda en el-grill. Du som grillar har alltid ansvar för att grilla på ett sätt som är säkert och som inte stör grannarna.